|
مستند / شناسه : 61167 / تاریخ انتشار : 1396/12/10 18:57
 •  بازار فرش تهران

  بازار فرش تهران

 •  بازار فرش تهران

  بازار فرش تهران

 •  بازار فرش تهران

  بازار فرش تهران

 •  بازار فرش تهران

  بازار فرش تهران

 •  بازار فرش تهران

  بازار فرش تهران

 •  بازار فرش تهران

  بازار فرش تهران

 •  بازار فرش تهران

  بازار فرش تهران

 •  بازار فرش تهران

  بازار فرش تهران

 •  بازار فرش تهران

  بازار فرش تهران

 •  بازار فرش تهران

  بازار فرش تهران

 •  بازار فرش تهران

  بازار فرش تهران

 •  بازار فرش تهران

  بازار فرش تهران

 •  بازار فرش تهران

  بازار فرش تهران

 •  بازار فرش تهران

  بازار فرش تهران

 •  بازار فرش تهران

  بازار فرش تهران

 •  بازار فرش تهران

  بازار فرش تهران

 •  بازار فرش تهران

  بازار فرش تهران

 •  بازار فرش تهران

  بازار فرش تهران

 •  بازار فرش تهران

  بازار فرش تهران

 •  بازار فرش تهران

  بازار فرش تهران

 •  بازار فرش تهران

  بازار فرش تهران

 •  بازار فرش تهران

  بازار فرش تهران

 •  بازار فرش تهران

  بازار فرش تهران

 •  بازار فرش تهران

  بازار فرش تهران

 •  بازار فرش تهران

  بازار فرش تهران

بازار فرش تهران

IIPA /از دل کوچه‌های قدیمی، سرگذرهای روزگار گذشته، نقش می‌تراوشد و رنگ؛ لاکی، سرمه‌ای، سبز، آبی.دست بکش روی بافته‌ها تا رد دست‌ها و نگاه‌ها را حس کنی و جانت با آن بافندگان بی‌نام که نمی‌دانی در کدام قریه، خاموش پای دار قالی نشسته‌اند و رج‌ها را به رنگ‌ها پیوند می‌زنند، بیامیزد./علی محمدی

captcha