|
ورزشی / شناسه : 61169 / تاریخ انتشار : 1396/12/12 15:12
 •  نمایش هملت و دن کیشوت

  نمایش هملت و دن کیشوت

 •  نمایش هملت و دن کیشوت

  نمایش هملت و دن کیشوت

 •  نمایش هملت و دن کیشوت

  نمایش هملت و دن کیشوت

 •  نمایش هملت و دن کیشوت

  نمایش هملت و دن کیشوت

 •  نمایش هملت و دن کیشوت

  نمایش هملت و دن کیشوت

 •  نمایش هملت و دن کیشوت

  نمایش هملت و دن کیشوت

 •  نمایش هملت و دن کیشوت

  نمایش هملت و دن کیشوت

 •  نمایش هملت و دن کیشوت

  نمایش هملت و دن کیشوت

 •  نمایش هملت و دن کیشوت

  نمایش هملت و دن کیشوت

 •  نمایش هملت و دن کیشوت

  نمایش هملت و دن کیشوت

 •  نمایش هملت و دن کیشوت

  نمایش هملت و دن کیشوت

 •  نمایش هملت و دن کیشوت

  نمایش هملت و دن کیشوت

 •  نمایش هملت و دن کیشوت

  نمایش هملت و دن کیشوت

نمایش هملت و دن کیشوت

IIPA /نماش هملت و دن کیشوت به کارگردانی تاجبخش فنائیان با بازی کاظم بلوچی،سیامک صفری،امیر کربلایی زاده و کورش سلیمانی در سالن اصلی تئاتر شهر به روی صحنه رفت.

captcha