|
خبری / شناسه : 61171 / تاریخ انتشار : 1396/12/13 11:31
 •  دانش آموزان آسیب دیده آتش سوزی (شین آباد )در روزنامه ایران

  دانش آموزان آسیب دیده آتش سوزی (شین آباد )در روزنامه ایران

 •  دانش آموزان آسیب دیده آتش سوزی (شین آباد )در روزنامه ایران

  دانش آموزان آسیب دیده آتش سوزی (شین آباد )در روزنامه ایران

 •  دانش آموزان آسیب دیده آتش سوزی (شین آباد )در روزنامه ایران

  دانش آموزان آسیب دیده آتش سوزی (شین آباد )در روزنامه ایران

 •  دانش آموزان آسیب دیده آتش سوزی (شین آباد )در روزنامه ایران

  دانش آموزان آسیب دیده آتش سوزی (شین آباد )در روزنامه ایران

 •  دانش آموزان آسیب دیده آتش سوزی (شین آباد )در روزنامه ایران

  دانش آموزان آسیب دیده آتش سوزی (شین آباد )در روزنامه ایران

 •  دانش آموزان آسیب دیده آتش سوزی (شین آباد )در روزنامه ایران

  دانش آموزان آسیب دیده آتش سوزی (شین آباد )در روزنامه ایران

دانش آموزان آسیب دیده آتش سوزی (شین آباد )در روزنامه ایران

IIPA /پنج سال از آن حادثه تلخ شین آباد می‌گذرد، همان حادثه آتش‌سوزی دلخراشی که داغش را بر دل 12دانش‌آموز شین آبادی گذاشت.آنها دیروز مهمان روزنامه ایران بودند واز مشکلات ودغدغه هایشان گفتند.

captcha