|
خبری / شناسه : 61182 / تاریخ انتشار : 1396/12/23 13:47
 •  جلسه استیضاح محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی

  جلسه استیضاح محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی

 •  جلسه استیضاح محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی

  جلسه استیضاح محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی

 •  جلسه استیضاح محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی

  جلسه استیضاح محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی

 •  جلسه استیضاح محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی

  جلسه استیضاح محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی

 •  جلسه استیضاح محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی

  جلسه استیضاح محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی

 •  جلسه استیضاح محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی

  جلسه استیضاح محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی

 •  جلسه استیضاح محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی

  جلسه استیضاح محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی

 •  جلسه استیضاح محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی

  جلسه استیضاح محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی

 •  جلسه استیضاح محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی

  جلسه استیضاح محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی

 •  جلسه استیضاح محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی

  جلسه استیضاح محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی

 •  جلسه استیضاح محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی

  جلسه استیضاح محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی

 •  جلسه استیضاح محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی

  جلسه استیضاح محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی

 •  جلسه استیضاح محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی

  جلسه استیضاح محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی

 •  جلسه استیضاح محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی

  جلسه استیضاح محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی

 •  جلسه استیضاح محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی

  جلسه استیضاح محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی

 •  جلسه استیضاح محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی

  جلسه استیضاح محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی

جلسه استیضاح محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی

IIPA /جلسه علنی مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه بیست و سوم اسفند به ریاست علی لاریجانی و با دستور بررسی طرح استیضاح محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی برگزار شد و در نهایت وزرا به ادامه حضور او در وزارت جهاد کشاورزی رای مثبت دادند./عکس امیر رجبی

captcha