|
خبری / شناسه : 61191 / تاریخ انتشار : 1397/1/20 11:53
 •  مراسم دوازدهمین سالروز ملی فناوری هسته‌ای

  مراسم دوازدهمین سالروز ملی فناوری هسته‌ای

 •  مراسم دوازدهمین سالروز ملی فناوری هسته‌ای

  مراسم دوازدهمین سالروز ملی فناوری هسته‌ای

 •  مراسم دوازدهمین سالروز ملی فناوری هسته‌ای

  مراسم دوازدهمین سالروز ملی فناوری هسته‌ای

 •  مراسم دوازدهمین سالروز ملی فناوری هسته‌ای

  مراسم دوازدهمین سالروز ملی فناوری هسته‌ای

 •  مراسم دوازدهمین سالروز ملی فناوری هسته‌ای

  مراسم دوازدهمین سالروز ملی فناوری هسته‌ای

 •  مراسم دوازدهمین سالروز ملی فناوری هسته‌ای

  مراسم دوازدهمین سالروز ملی فناوری هسته‌ای

 •  مراسم دوازدهمین سالروز ملی فناوری هسته‌ای

  مراسم دوازدهمین سالروز ملی فناوری هسته‌ای

 •  مراسم دوازدهمین سالروز ملی فناوری هسته‌ای

  مراسم دوازدهمین سالروز ملی فناوری هسته‌ای

 •  مراسم دوازدهمین سالروز ملی فناوری هسته‌ای

  مراسم دوازدهمین سالروز ملی فناوری هسته‌ای

 •  مراسم دوازدهمین سالروز ملی فناوری هسته‌ای

  مراسم دوازدهمین سالروز ملی فناوری هسته‌ای

 •  مراسم دوازدهمین سالروز ملی فناوری هسته‌ای

  مراسم دوازدهمین سالروز ملی فناوری هسته‌ای

 •  مراسم دوازدهمین سالروز ملی فناوری هسته‌ای

  مراسم دوازدهمین سالروز ملی فناوری هسته‌ای

 •  مراسم دوازدهمین سالروز ملی فناوری هسته‌ای

  مراسم دوازدهمین سالروز ملی فناوری هسته‌ای

 •  مراسم دوازدهمین سالروز ملی فناوری هسته‌ای

  مراسم دوازدهمین سالروز ملی فناوری هسته‌ای

 •  مراسم دوازدهمین سالروز ملی فناوری هسته‌ای

  مراسم دوازدهمین سالروز ملی فناوری هسته‌ای

 •  مراسم دوازدهمین سالروز ملی فناوری هسته‌ای

  مراسم دوازدهمین سالروز ملی فناوری هسته‌ای

مراسم دوازدهمین سالروز ملی فناوری هسته‌ای

IIPA /مراسم دوازدهمین سالروز ملی فناوری هسته‌ای در محل سالن اجلاس سران با حضور رئیس جمهور ، صالحی رئیس سازمان انرژی هسته‌ای، جمعی از اعضای هیات دولت مقامات، لشکری و سفرای کشورهای مختلف برگزار شد. در این مراسم از ۸۳ دستاورد جدید هسته‌ای رونمایی می‌شود./عکس سجاد صفری

 

captcha