|
خبری / شناسه : 61193 / تاریخ انتشار : 1397/1/21 12:45
 •  انتخاب سرپرست جدید شهرداری تهران

  انتخاب سرپرست جدید شهرداری تهران

 •  انتخاب سرپرست جدید شهرداری تهران

  انتخاب سرپرست جدید شهرداری تهران

 •  انتخاب سرپرست جدید شهرداری تهران

  انتخاب سرپرست جدید شهرداری تهران

 •  انتخاب سرپرست جدید شهرداری تهران

  انتخاب سرپرست جدید شهرداری تهران

 •  انتخاب سرپرست جدید شهرداری تهران

  انتخاب سرپرست جدید شهرداری تهران

 •  انتخاب سرپرست جدید شهرداری تهران

  انتخاب سرپرست جدید شهرداری تهران

 •  انتخاب سرپرست جدید شهرداری تهران

  انتخاب سرپرست جدید شهرداری تهران

 •  انتخاب سرپرست جدید شهرداری تهران

  انتخاب سرپرست جدید شهرداری تهران

 •  انتخاب سرپرست جدید شهرداری تهران

  انتخاب سرپرست جدید شهرداری تهران

 •  انتخاب سرپرست جدید شهرداری تهران

  انتخاب سرپرست جدید شهرداری تهران

 •  انتخاب سرپرست جدید شهرداری تهران

  انتخاب سرپرست جدید شهرداری تهران

 •  انتخاب سرپرست جدید شهرداری تهران

  انتخاب سرپرست جدید شهرداری تهران

انتخاب سرپرست جدید شهرداری تهران

IIPA /شورای شهر تهران با 15 رأی موافق ، 5 رأی مخالف و یک رأی سفید با استعفای  محمد علی نجفی شهردار تهران دوم  موافقت کردند.و حسینی مکارم به عنوان  سرپرست جدید این شهرداری تهران معرفی شد./امیر رجبی

captcha