|
مستند / شناسه : 61197 / تاریخ انتشار : 1397/1/22 20:56
  •   چشمان را جلا میدهد

    چشمان را جلا میدهد

چشمان را جلا میدهد

IIPA /دیگر باید در فروردین ماه تهران را شهر لاله ها صدا زد.جایی که مردم این شهر با فرار از ترافیک و شلوغی روز مره به به پارک ها میروندتا در کنار گلهای لاله عکسی به یادگار بیندازند./عکس:علی محمدی

captcha