|
ورزشی / شناسه : 61203 / تاریخ انتشار : 1397/2/1 18:44
 •  نمایش مرد شده

  نمایش مرد شده

 •  نمایش مرد شده

  نمایش مرد شده

 •  نمایش مرد شده

  نمایش مرد شده

 •  نمایش مرد شده

  نمایش مرد شده

 •  نمایش مرد شده

  نمایش مرد شده

 •  نمایش مرد شده

  نمایش مرد شده

 •  نمایش مرد شده

  نمایش مرد شده

 •  نمایش مرد شده

  نمایش مرد شده

 •  نمایش مرد شده

  نمایش مرد شده

 •  نمایش مرد شده

  نمایش مرد شده

نمایش مرد شده

IIPA /vنمایش مرد شده به کارگردانی  آسو بهاری باموضوع مقاومت زنان کرد در مقابل حمله داعش به کوبانی در سالن اصلی تالار مولوی به روی صحنه رفت.

captcha