|
مستند / شناسه : 61211 / تاریخ انتشار : 1397/2/11 13:32
 •  یک سال بعد از حادثه معدن زمستان یورت

  یک سال بعد از حادثه معدن زمستان یورت

 •  یک سال بعد از حادثه معدن زمستان یورت

  یک سال بعد از حادثه معدن زمستان یورت

 •  یک سال بعد از حادثه معدن زمستان یورت

  یک سال بعد از حادثه معدن زمستان یورت

 •  یک سال بعد از حادثه معدن زمستان یورت

  یک سال بعد از حادثه معدن زمستان یورت

 •  یک سال بعد از حادثه معدن زمستان یورت

  یک سال بعد از حادثه معدن زمستان یورت

 •  یک سال بعد از حادثه معدن زمستان یورت

  یک سال بعد از حادثه معدن زمستان یورت

 •  یک سال بعد از حادثه معدن زمستان یورت

  یک سال بعد از حادثه معدن زمستان یورت

 •  یک سال بعد از حادثه معدن زمستان یورت

  یک سال بعد از حادثه معدن زمستان یورت

 •  یک سال بعد از حادثه معدن زمستان یورت

  یک سال بعد از حادثه معدن زمستان یورت

 •  یک سال بعد از حادثه معدن زمستان یورت

  یک سال بعد از حادثه معدن زمستان یورت

یک سال بعد از حادثه معدن زمستان یورت

IIPA /در یک سالگی حادثه کارگران معدن آزاد شهر،مردم روستایی سوسرا تابلوی بزرگی از تصاویر کشته‌شدگان‌شان در معدن «زمستان یورت» را مقابل مزار روستا نصب کرده‌اند.و داغ عزیزانشان را در دل دارند.

captcha