|
خبری / شناسه : 61223 / تاریخ انتشار : 1397/2/23 12:58
 •  انتخاب شهردار تهران

  انتخاب شهردار تهران

 •  انتخاب شهردار تهران

  انتخاب شهردار تهران

 •  انتخاب شهردار تهران

  انتخاب شهردار تهران

 •  انتخاب شهردار تهران

  انتخاب شهردار تهران

 •  انتخاب شهردار تهران

  انتخاب شهردار تهران

 •  انتخاب شهردار تهران

  انتخاب شهردار تهران

 •  انتخاب شهردار تهران

  انتخاب شهردار تهران

 •  انتخاب شهردار تهران

  انتخاب شهردار تهران

 •  انتخاب شهردار تهران

  انتخاب شهردار تهران

 •  انتخاب شهردار تهران

  انتخاب شهردار تهران

 •  انتخاب شهردار تهران

  انتخاب شهردار تهران

انتخاب شهردار تهران

IIPA /اعضای شورای اسلامی شهر تهران روز یکشنبه در شصت و سومین جلسه علنی شورا با 19 رای موافق «سید محمد علی افشانی» را به عنوان شهردار تهران انتخاب کردند. رای گیری انتخاب شهردار تهران با حضور 21 عضو شورا و میان 2 گزینه اصلی تصدی این پست «سمیع الله حسینی مکارم و سید محمد علی افشانی» برگزار شد.

captcha