|
ورزشی / شناسه : 61224 / تاریخ انتشار : 1397/2/23 14:59
 •  نمایش تئاتر بازی

  نمایش تئاتر بازی

 •  نمایش تئاتر بازی

  نمایش تئاتر بازی

 •  نمایش تئاتر بازی

  نمایش تئاتر بازی

 •  نمایش تئاتر بازی

  نمایش تئاتر بازی

 •  نمایش تئاتر بازی

  نمایش تئاتر بازی

 •  نمایش تئاتر بازی

  نمایش تئاتر بازی

 •  نمایش تئاتر بازی

  نمایش تئاتر بازی

 •  نمایش تئاتر بازی

  نمایش تئاتر بازی

 •  نمایش تئاتر بازی

  نمایش تئاتر بازی

 •  نمایش تئاتر بازی

  نمایش تئاتر بازی

نمایش تئاتر بازی

IIPA /نمایش تئاتر بازی به کارگردانی ایلناز شعبانی با بازی یاسمن ادیبی،مهتاب پرنیان،ملیکا روح انگیزی و فاطمه صادقی در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر به روی صحنه رفت. 

captcha