|
خبری / شناسه : 61228 / تاریخ انتشار : 1397/2/26 21:03
 •  امضای موافقتنامه اصولی (HOA) بین المللی نفتی ایران

  امضای موافقتنامه اصولی (HOA) بین المللی نفتی ایران

 •  امضای موافقتنامه اصولی (HOA) بین المللی نفتی ایران

  امضای موافقتنامه اصولی (HOA) بین المللی نفتی ایران

 •  امضای موافقتنامه اصولی (HOA) بین المللی نفتی ایران

  امضای موافقتنامه اصولی (HOA) بین المللی نفتی ایران

 •  امضای موافقتنامه اصولی (HOA) بین المللی نفتی ایران

  امضای موافقتنامه اصولی (HOA) بین المللی نفتی ایران

 •  امضای موافقتنامه اصولی (HOA) بین المللی نفتی ایران

  امضای موافقتنامه اصولی (HOA) بین المللی نفتی ایران

 •  امضای موافقتنامه اصولی (HOA) بین المللی نفتی ایران

  امضای موافقتنامه اصولی (HOA) بین المللی نفتی ایران

 •  امضای موافقتنامه اصولی (HOA) بین المللی نفتی ایران

  امضای موافقتنامه اصولی (HOA) بین المللی نفتی ایران

 •  امضای موافقتنامه اصولی (HOA) بین المللی نفتی ایران

  امضای موافقتنامه اصولی (HOA) بین المللی نفتی ایران

 •  امضای موافقتنامه اصولی (HOA) بین المللی نفتی ایران

  امضای موافقتنامه اصولی (HOA) بین المللی نفتی ایران

 •  امضای موافقتنامه اصولی (HOA) بین المللی نفتی ایران

  امضای موافقتنامه اصولی (HOA) بین المللی نفتی ایران

 •  امضای موافقتنامه اصولی (HOA) بین المللی نفتی ایران

  امضای موافقتنامه اصولی (HOA) بین المللی نفتی ایران

 •  امضای موافقتنامه اصولی (HOA) بین المللی نفتی ایران

  امضای موافقتنامه اصولی (HOA) بین المللی نفتی ایران

 •  امضای موافقتنامه اصولی (HOA) بین المللی نفتی ایران

  امضای موافقتنامه اصولی (HOA) بین المللی نفتی ایران

امضای موافقتنامه اصولی بین المللی نفتی ایران

IIPA /موافقتنامه اصولی (HOA) بین المللی نفتی ایران برای توسعه میدان نفتی کرنج با کنسرسیوم بین المللی پرگس(Pergas) شامگاه امروز (چهارشنبه) با حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت و جمعی از مدیران ارشد این وزارتخانه و رابرت مک‎ایر، سفیر انگلیس در ایران، بین بیژن عالی‎پور، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و کالین رولی، رئیس کنسرسیوم پرگس امضا شد./عکس علی محمدی

captcha