|
ورزشی / شناسه : 61229 / تاریخ انتشار : 1397/2/29 18:08
 •  نمایش خاطرات هنرپیشه نقش دوم

  نمایش خاطرات هنرپیشه نقش دوم

 •  نمایش خاطرات هنرپیشه نقش دوم

  نمایش خاطرات هنرپیشه نقش دوم

 •  نمایش خاطرات هنرپیشه نقش دوم

  نمایش خاطرات هنرپیشه نقش دوم

 •  نمایش خاطرات هنرپیشه نقش دوم

  نمایش خاطرات هنرپیشه نقش دوم

 •  نمایش خاطرات هنرپیشه نقش دوم

  نمایش خاطرات هنرپیشه نقش دوم

 •  نمایش خاطرات هنرپیشه نقش دوم

  نمایش خاطرات هنرپیشه نقش دوم

 •  نمایش خاطرات هنرپیشه نقش دوم

  نمایش خاطرات هنرپیشه نقش دوم

 •  نمایش خاطرات هنرپیشه نقش دوم

  نمایش خاطرات هنرپیشه نقش دوم

 •  نمایش خاطرات هنرپیشه نقش دوم

  نمایش خاطرات هنرپیشه نقش دوم

 •  نمایش خاطرات هنرپیشه نقش دوم

  نمایش خاطرات هنرپیشه نقش دوم

 •  نمایش خاطرات هنرپیشه نقش دوم

  نمایش خاطرات هنرپیشه نقش دوم

 •  نمایش خاطرات هنرپیشه نقش دوم

  نمایش خاطرات هنرپیشه نقش دوم

نمایش خاطرات هنرپیشه نقش دوم

IIPA /نمایش خاطرات هنرپیشه نقش دوم به نویسندگی بهرام بیضایی و کارگردانی افشین زمانی در سالن استاد ناظرزاده تماشاخانه ایرانشهر به روی صحنه رفت.

captcha