|
ورزشی / شناسه : 61231 / تاریخ انتشار : 1397/2/30 15:52
 •  نمایش ابلوموف‎

  نمایش ابلوموف‎

 •  نمایش ابلوموف‎

  نمایش ابلوموف‎

 •  نمایش ابلوموف‎

  نمایش ابلوموف‎

 •  نمایش ابلوموف‎

  نمایش ابلوموف‎

 •  نمایش ابلوموف‎

  نمایش ابلوموف‎

 •  نمایش ابلوموف‎

  نمایش ابلوموف‎

 •  نمایش ابلوموف‎

  نمایش ابلوموف‎

 •  نمایش ابلوموف‎

  نمایش ابلوموف‎

 •  نمایش ابلوموف‎

  نمایش ابلوموف‎

 •  نمایش ابلوموف‎

  نمایش ابلوموف‎

 •  نمایش ابلوموف‎

  نمایش ابلوموف‎

نمایش ابلوموف‎

IIPA /نمایش ابلوموف به کارگردانی سیاوش بهادری راد با بازی پیام دهکردی، مهدی بجستانی،پرهام یداللهی،فراز سرابی،جواد پولادی،مهدی بوسلیک،امیر جناقی،عارفه لک،مهرداد مصطفویو الهع افشاری در سالن استاد ناظرزاده تماشاخانه ایرانشهر به روی صحنه رفت.

captcha