|
مستند / شناسه : 61234 / تاریخ انتشار : 1397/3/3 15:03
 •  زندگی مهناز

  زندگی مهناز

 •  زندگی مهناز

  زندگی مهناز

 •  زندگی مهناز

  زندگی مهناز

 •  زندگی مهناز

  زندگی مهناز

 •  زندگی مهناز

  زندگی مهناز

 •  زندگی مهناز

  زندگی مهناز

 •  زندگی مهناز

  زندگی مهناز

 •  زندگی مهناز

  زندگی مهناز

 •  زندگی مهناز

  زندگی مهناز

زندگی مهناز

IIPA /مهناز دختر ۱۷ ساله ،در روستای گونک در حاشیه مراوه تپه استان گلستان زندگی میکند.مهناز بعد اینکه در 15 سالگی ازداوج میکند زندگی او با درد رنج های روبه رو میشود بیکاری همسرش و حاشیه نشینی عدم استفاده صحیح بهداشت  شرایط زندگی را برای او و فرزندش دشوار کرده است./عاطفه آرانی

captcha