|
ورزشی / شناسه : 61257 / تاریخ انتشار : 1397/3/27 15:30
 •  نمایش تو مشغول مردنت بودی

  نمایش تو مشغول مردنت بودی

 •  نمایش تو مشغول مردنت بودی

  نمایش تو مشغول مردنت بودی

 •  نمایش تو مشغول مردنت بودی

  نمایش تو مشغول مردنت بودی

 •  نمایش تو مشغول مردنت بودی

  نمایش تو مشغول مردنت بودی

 •  نمایش تو مشغول مردنت بودی

  نمایش تو مشغول مردنت بودی

 •  نمایش تو مشغول مردنت بودی

  نمایش تو مشغول مردنت بودی

 •  نمایش تو مشغول مردنت بودی

  نمایش تو مشغول مردنت بودی

 •  نمایش تو مشغول مردنت بودی

  نمایش تو مشغول مردنت بودی

 •  نمایش تو مشغول مردنت بودی

  نمایش تو مشغول مردنت بودی

 •  نمایش تو مشغول مردنت بودی

  نمایش تو مشغول مردنت بودی

نمایش تو مشغول مردنت بودی

IIPA /نمایش تو مشغول مردنت بودی به کارگردانی مژگان خالقی با بازی معصومه کریمی،نوید بانی،فائزه بختیارو فاطمه بختیار در تالار قشقایی تئاتر شهر به روی صحنه رفت.

captcha