|
ورزشی / شناسه : 61262 / تاریخ انتشار : 1397/3/30 18:28
 •  فن فست شهر کازان

  فن فست شهر کازان

 •  فن فست شهر کازان

  فن فست شهر کازان

 •  فن فست شهر کازان

  فن فست شهر کازان

 •  فن فست شهر کازان

  فن فست شهر کازان

 •  فن فست شهر کازان

  فن فست شهر کازان

 •  فن فست شهر کازان

  فن فست شهر کازان

 •  فن فست شهر کازان

  فن فست شهر کازان

 •  فن فست شهر کازان

  فن فست شهر کازان

 •  فن فست شهر کازان

  فن فست شهر کازان

 •  فن فست شهر کازان

  فن فست شهر کازان

 •  فن فست شهر کازان

  فن فست شهر کازان

 •  فن فست شهر کازان

  فن فست شهر کازان

 •  فن فست شهر کازان

  فن فست شهر کازان

 •  فن فست شهر کازان

  فن فست شهر کازان

 •  فن فست شهر کازان

  فن فست شهر کازان

 •  فن فست شهر کازان

  فن فست شهر کازان

 •  فن فست شهر کازان

  فن فست شهر کازان

فن فست شهر کازان

IIPA / «فن فست» محل گردهمایی هواداران فوتبال، مکانی برای تجمع آن دسته از هواداران و طرفداران فوتبال است که به دلایل مختلف امکان حضور در ورزشگاه محل برگزاری مسابقات را ندارند و نمی توانند بازی ها را از نزدیک تماشا کنند./عکس : ابوالفضل نسایی

captcha