|
ورزشی / شناسه : 61270 / تاریخ انتشار : 1397/4/3 09:19
 •  مسابقه والیبال تیم‌های ملی ایران و بلغارستان

  مسابقه والیبال تیم‌های ملی ایران و بلغارستان

 •  مسابقه والیبال تیم‌های ملی ایران و بلغارستان

  مسابقه والیبال تیم‌های ملی ایران و بلغارستان

 •  مسابقه والیبال تیم‌های ملی ایران و بلغارستان

  مسابقه والیبال تیم‌های ملی ایران و بلغارستان

 •  مسابقه والیبال تیم‌های ملی ایران و بلغارستان

  مسابقه والیبال تیم‌های ملی ایران و بلغارستان

 •  مسابقه والیبال تیم‌های ملی ایران و بلغارستان

  مسابقه والیبال تیم‌های ملی ایران و بلغارستان

 •  مسابقه والیبال تیم‌های ملی ایران و بلغارستان

  مسابقه والیبال تیم‌های ملی ایران و بلغارستان

 •  مسابقه والیبال تیم‌های ملی ایران و بلغارستان

  مسابقه والیبال تیم‌های ملی ایران و بلغارستان

 •  مسابقه والیبال تیم‌های ملی ایران و بلغارستان

  مسابقه والیبال تیم‌های ملی ایران و بلغارستان

 •  مسابقه والیبال تیم‌های ملی ایران و بلغارستان

  مسابقه والیبال تیم‌های ملی ایران و بلغارستان

 •  مسابقه والیبال تیم‌های ملی ایران و بلغارستان

  مسابقه والیبال تیم‌های ملی ایران و بلغارستان

 •  مسابقه والیبال تیم‌های ملی ایران و بلغارستان

  مسابقه والیبال تیم‌های ملی ایران و بلغارستان

 •  مسابقه والیبال تیم‌های ملی ایران و بلغارستان

  مسابقه والیبال تیم‌های ملی ایران و بلغارستان

 •  مسابقه والیبال تیم‌های ملی ایران و بلغارستان

  مسابقه والیبال تیم‌های ملی ایران و بلغارستان

 •  مسابقه والیبال تیم‌های ملی ایران و بلغارستان

  مسابقه والیبال تیم‌های ملی ایران و بلغارستان

 •  مسابقه والیبال تیم‌های ملی ایران و بلغارستان

  مسابقه والیبال تیم‌های ملی ایران و بلغارستان

 •  مسابقه والیبال تیم‌های ملی ایران و بلغارستان

  مسابقه والیبال تیم‌های ملی ایران و بلغارستان

 •  مسابقه والیبال تیم‌های ملی ایران و بلغارستان

  مسابقه والیبال تیم‌های ملی ایران و بلغارستان

 •  مسابقه والیبال تیم‌های ملی ایران و بلغارستان

  مسابقه والیبال تیم‌های ملی ایران و بلغارستان

 •  مسابقه والیبال تیم‌های ملی ایران و بلغارستان

  مسابقه والیبال تیم‌های ملی ایران و بلغارستان

مسابقه والیبال تیم‌های ملی ایران و بلغارستان

IIPA /در ادامه دیدارهای هفته پنجم و پایانی لیگ ملت‌های والیبال از ساعت ۱۸:۳۰ روز شنبه دوم تیرماه تیم ملی والیبال ایران در سالن آزادی تهران به مصاف تیم بلغارستان رفت و در پایان با نتیجه ۳ بر یک به پیروزی رسید. /عکس نعیم احمدی 

captcha