|
خبری / شناسه : 61285 / تاریخ انتشار : 1397/4/11 11:37
 •  مجتمع آلومینیوم ایران ـ اراک

  مجتمع آلومینیوم ایران ـ اراک

 •  مجتمع آلومینیوم ایران ـ اراک

  مجتمع آلومینیوم ایران ـ اراک

 •  مجتمع آلومینیوم ایران ـ اراک

  مجتمع آلومینیوم ایران ـ اراک

 •  مجتمع آلومینیوم ایران ـ اراک

  مجتمع آلومینیوم ایران ـ اراک

 •  مجتمع آلومینیوم ایران ـ اراک

  مجتمع آلومینیوم ایران ـ اراک

 •  مجتمع آلومینیوم ایران ـ اراک

  مجتمع آلومینیوم ایران ـ اراک

 •  مجتمع آلومینیوم ایران ـ اراک

  مجتمع آلومینیوم ایران ـ اراک

 •  مجتمع آلومینیوم ایران ـ اراک

  مجتمع آلومینیوم ایران ـ اراک

 •  مجتمع آلومینیوم ایران ـ اراک

  مجتمع آلومینیوم ایران ـ اراک

 •  مجتمع آلومینیوم ایران ـ اراک

  مجتمع آلومینیوم ایران ـ اراک

 •  مجتمع آلومینیوم ایران ـ اراک

  مجتمع آلومینیوم ایران ـ اراک

 •  مجتمع آلومینیوم ایران ـ اراک

  مجتمع آلومینیوم ایران ـ اراک

 •  مجتمع آلومینیوم ایران ـ اراک

  مجتمع آلومینیوم ایران ـ اراک

 •  مجتمع آلومینیوم ایران ـ اراک

  مجتمع آلومینیوم ایران ـ اراک

 •  مجتمع آلومینیوم ایران ـ اراک

  مجتمع آلومینیوم ایران ـ اراک

 •  مجتمع آلومینیوم ایران ـ اراک

  مجتمع آلومینیوم ایران ـ اراک

کار در مجتمع آلومینیوم ایران

IIPA /مجتمع آلومینیوم ایران «ایرالکو» به عنوان اولین تولید کننده شمش‎های آلومینیوم در ایران، در زمینی به مساحت ۲۳۲ هکتار در کیلومتر ۵ جاده اراک ـ تهران واقع شده است./عکس : علی محمدی

captcha