|
ورزشی / شناسه : 61289 / تاریخ انتشار : 1397/4/11 20:54
 •  مسابقه بسکتبال ایران وقزقستان

  مسابقه بسکتبال ایران وقزقستان

 •  مسابقه بسکتبال ایران وقزقستان

  مسابقه بسکتبال ایران وقزقستان

 •  مسابقه بسکتبال ایران وقزقستان

  مسابقه بسکتبال ایران وقزقستان

 •  مسابقه بسکتبال ایران وقزقستان

  مسابقه بسکتبال ایران وقزقستان

 •  مسابقه بسکتبال ایران وقزقستان

  مسابقه بسکتبال ایران وقزقستان

 •  مسابقه بسکتبال ایران وقزقستان

  مسابقه بسکتبال ایران وقزقستان

 •  مسابقه بسکتبال ایران وقزقستان

  مسابقه بسکتبال ایران وقزقستان

 •  مسابقه بسکتبال ایران وقزقستان

  مسابقه بسکتبال ایران وقزقستان

 •  مسابقه بسکتبال ایران وقزقستان

  مسابقه بسکتبال ایران وقزقستان

 •  مسابقه بسکتبال ایران وقزقستان

  مسابقه بسکتبال ایران وقزقستان

 •  مسابقه بسکتبال ایران وقزقستان

  مسابقه بسکتبال ایران وقزقستان

 •  مسابقه بسکتبال ایران وقزقستان

  مسابقه بسکتبال ایران وقزقستان

 •  مسابقه بسکتبال ایران وقزقستان

  مسابقه بسکتبال ایران وقزقستان

 •  مسابقه بسکتبال ایران وقزقستان

  مسابقه بسکتبال ایران وقزقستان

 •  مسابقه بسکتبال ایران وقزقستان

  مسابقه بسکتبال ایران وقزقستان

 •  مسابقه بسکتبال ایران وقزقستان

  مسابقه بسکتبال ایران وقزقستان

مسابقه بسکتبال ایران وقزاقستان

IIPA /تیم ملی بسکتبال ایران توانست درمسابقات انتخابی جام جهانی 2019 تیم ملی قزاقستان را با نتیجه 88 بر56 شکست دهد و توانست به عنوان سر گروه به مرحله دوم رقابت ها راه پیدا کند .

 
captcha