|
ورزشی / شناسه : 61293 / تاریخ انتشار : 1397/4/22 15:05
 •  نمایش خسیس

  نمایش خسیس

 •  نمایش خسیس

  نمایش خسیس

 •  نمایش خسیس

  نمایش خسیس

 •  نمایش خسیس

  نمایش خسیس

 •  نمایش خسیس

  نمایش خسیس

 •  نمایش خسیس

  نمایش خسیس

 •  نمایش خسیس

  نمایش خسیس

 •  نمایش خسیس

  نمایش خسیس

 •  نمایش خسیس

  نمایش خسیس

 •  نمایش خسیس

  نمایش خسیس

 •  نمایش خسیس

  نمایش خسیس

 •  نمایش خسیس

  نمایش خسیس

 •  نمایش خسیس

  نمایش خسیس

 •  نمایش خسیس

  نمایش خسیس

 •  نمایش خسیس

  نمایش خسیس

نمایش خسیس

IIPA /نمایش خسیس به کارگردانی مریم کاظمی و بازی حسین محب اهری،جمشید جهانزاد ،ساقی زینتی ،افشین زارعی و...در سالن اصلی تئاتر شهر به روی صحنه رفت.

captcha