|
ورزشی / شناسه : 71299 / تاریخ انتشار : 1397/5/5 16:09
 •  کنسرت نمایش لیلا و چند مسافر دیگر

  کنسرت نمایش لیلا و چند مسافر دیگر

 •  کنسرت نمایش لیلا و چند مسافر دیگر

  کنسرت نمایش لیلا و چند مسافر دیگر

 •  کنسرت نمایش لیلا و چند مسافر دیگر

  کنسرت نمایش لیلا و چند مسافر دیگر

 •  کنسرت نمایش لیلا و چند مسافر دیگر

  کنسرت نمایش لیلا و چند مسافر دیگر

 •  کنسرت نمایش لیلا و چند مسافر دیگر

  کنسرت نمایش لیلا و چند مسافر دیگر

 •  کنسرت نمایش لیلا و چند مسافر دیگر

  کنسرت نمایش لیلا و چند مسافر دیگر

 •  کنسرت نمایش لیلا و چند مسافر دیگر

  کنسرت نمایش لیلا و چند مسافر دیگر

 •  کنسرت نمایش لیلا و چند مسافر دیگر

  کنسرت نمایش لیلا و چند مسافر دیگر

 •  کنسرت نمایش لیلا و چند مسافر دیگر

  کنسرت نمایش لیلا و چند مسافر دیگر

 •  کنسرت نمایش لیلا و چند مسافر دیگر

  کنسرت نمایش لیلا و چند مسافر دیگر

 •  کنسرت نمایش لیلا و چند مسافر دیگر

  کنسرت نمایش لیلا و چند مسافر دیگر

 •  کنسرت نمایش لیلا و چند مسافر دیگر

  کنسرت نمایش لیلا و چند مسافر دیگر

کنسرت نمایش لیلا و چند مسافر دیگر

IIPA /کنسرت نمایش لیلا و چند مسافر دیگر به گارگردانی محمد رحمانیان با بازی علی عمرانی،فریبا متخصص،مهتاب نصیر پور،افشین هاشمی،سینا رازانی،احسان کرمی و به خوانندگی حمیدرضا گلشن و نیما مسیحا در سالن استاد سمندریان مجموعه تماشاخانه ایرانشهر به روی صحنه رفت.

captcha