|
ورزشی / شناسه : 71303 / تاریخ انتشار : 1397/5/10 18:09
 •  کنسرت-نمایش چهارمین‌ شنبه

  کنسرت-نمایش چهارمین‌ شنبه

 •  کنسرت-نمایش چهارمین‌ شنبه

  کنسرت-نمایش چهارمین‌ شنبه

 •  کنسرت-نمایش چهارمین‌ شنبه

  کنسرت-نمایش چهارمین‌ شنبه

 •  کنسرت-نمایش چهارمین‌ شنبه

  کنسرت-نمایش چهارمین‌ شنبه

 •  کنسرت-نمایش چهارمین‌ شنبه

  کنسرت-نمایش چهارمین‌ شنبه

 •  کنسرت-نمایش چهارمین‌ شنبه

  کنسرت-نمایش چهارمین‌ شنبه

 •  کنسرت-نمایش چهارمین‌ شنبه

  کنسرت-نمایش چهارمین‌ شنبه

 •  کنسرت-نمایش چهارمین‌ شنبه

  کنسرت-نمایش چهارمین‌ شنبه

 •  کنسرت-نمایش چهارمین‌ شنبه

  کنسرت-نمایش چهارمین‌ شنبه

 •  کنسرت-نمایش چهارمین‌ شنبه

  کنسرت-نمایش چهارمین‌ شنبه

 •  کنسرت-نمایش چهارمین‌ شنبه

  کنسرت-نمایش چهارمین‌ شنبه

 •  کنسرت-نمایش چهارمین‌ شنبه

  کنسرت-نمایش چهارمین‌ شنبه

 •  کنسرت-نمایش چهارمین‌ شنبه

  کنسرت-نمایش چهارمین‌ شنبه

کنسرت-نمایش چهارمین‌ شنبه

IIPA /کنسرت-نمایش چهارمین‌ شنبه به کارگردانی مهرداد کوروش نیا با بازی هومن شاهی،مهدی صباغی،محمد اشکان فر،سروشقهرمانلو،سحرشاطریو فرهنگ سرخوش در سالن شماره دو تماشاخانه پالیز به روی صحنه رفت. 

captcha