|
خبری / شناسه : 71308 / تاریخ انتشار : 1397/5/16 14:39
 •  بازار ارز پس از اعلام سیاست های جدید ارزی

  بازار ارز پس از اعلام سیاست های جدید ارزی

 •  بازار ارز پس از اعلام سیاست های جدید ارزی

  بازار ارز پس از اعلام سیاست های جدید ارزی

 •  بازار ارز پس از اعلام سیاست های جدید ارزی

  بازار ارز پس از اعلام سیاست های جدید ارزی

 •  بازار ارز پس از اعلام سیاست های جدید ارزی

  بازار ارز پس از اعلام سیاست های جدید ارزی

 •  بازار ارز پس از اعلام سیاست های جدید ارزی

  بازار ارز پس از اعلام سیاست های جدید ارزی

 •  بازار ارز پس از اعلام سیاست های جدید ارزی

  بازار ارز پس از اعلام سیاست های جدید ارزی

 •  بازار ارز پس از اعلام سیاست های جدید ارزی

  بازار ارز پس از اعلام سیاست های جدید ارزی

 •  بازار ارز پس از اعلام سیاست های جدید ارزی

  بازار ارز پس از اعلام سیاست های جدید ارزی

 •  بازار ارز پس از اعلام سیاست های جدید ارزی

  بازار ارز پس از اعلام سیاست های جدید ارزی

 •  بازار ارز پس از اعلام سیاست های جدید ارزی

  بازار ارز پس از اعلام سیاست های جدید ارزی

 •  بازار ارز پس از اعلام سیاست های جدید ارزی

  بازار ارز پس از اعلام سیاست های جدید ارزی

 •  بازار ارز پس از اعلام سیاست های جدید ارزی

  بازار ارز پس از اعلام سیاست های جدید ارزی

 •  بازار ارز پس از اعلام سیاست های جدید ارزی

  بازار ارز پس از اعلام سیاست های جدید ارزی

 •  بازار ارز پس از اعلام سیاست های جدید ارزی

  بازار ارز پس از اعلام سیاست های جدید ارزی

بازار ارز پس از اعلام سیاست های جدید ارزی

IIPA /طبق سیاست ارزی دولت، از فروردین‌ماه سال جاری بازار آزاد ارز غیررسمی و معاملات آن قاچاق اعلام شد و صرافی‌ها از هرگونه معامله اسکناس منع شده بودند. اما در بسته جدید ارزی مصوب شد تا کلیه صرافی‌های مجاز بتوانند در چارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی، به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند./عکس : علی محمدی 

captcha