|
ورزشی / شناسه : 71317 / تاریخ انتشار : 1397/5/29 20:03
 •  حرفه ای های کوچک

  حرفه ای های کوچک

 •  حرفه ای های کوچک

  حرفه ای های کوچک

 •  حرفه ای های کوچک

  حرفه ای های کوچک

 •  حرفه ای های کوچک

  حرفه ای های کوچک

 •  حرفه ای های کوچک

  حرفه ای های کوچک

 •  حرفه ای های کوچک

  حرفه ای های کوچک

 •  حرفه ای های کوچک

  حرفه ای های کوچک

 •  حرفه ای های کوچک

  حرفه ای های کوچک

 •  حرفه ای های کوچک

  حرفه ای های کوچک

 •  حرفه ای های کوچک

  حرفه ای های کوچک

 •  حرفه ای های کوچک

  حرفه ای های کوچک

 •  حرفه ای های کوچک

  حرفه ای های کوچک

 •  حرفه ای های کوچک

  حرفه ای های کوچک

 •  حرفه ای های کوچک

  حرفه ای های کوچک

حرفه ای های کوچک

IIPA / پرشین لیگ بزرگترین رخداد ورزشی است که به ساکنین مناطق حاشیه شهرها و روستاهای محروم ایران اختصاص دارد و با حضور ۱۲۰۰ کودک و نوجوان در قالب 44 تیم برگزار می شود. هدف این بازی‎ها ترویج هر چه بیشتر صلح و دوستی میان ملیت‎ها و اقوام مختلف، معرفی استعدادها و نمایش توانایی قابل توجه کودکان و نوجوانان محروم ساکن در مناطق حاشیه‎ای شهرها و روستاهای کشور است.

captcha