|
خبری / شناسه : 71320 / تاریخ انتشار : 1397/6/3 20:59
 •  همایش عبور از بحران و توسعه ایران

  همایش عبور از بحران و توسعه ایران

 •  همایش عبور از بحران و توسعه ایران

  همایش عبور از بحران و توسعه ایران

 •  همایش عبور از بحران و توسعه ایران

  همایش عبور از بحران و توسعه ایران

 •  همایش عبور از بحران و توسعه ایران

  همایش عبور از بحران و توسعه ایران

 •  همایش عبور از بحران و توسعه ایران

  همایش عبور از بحران و توسعه ایران

 •  همایش عبور از بحران و توسعه ایران

  همایش عبور از بحران و توسعه ایران

 •  همایش عبور از بحران و توسعه ایران

  همایش عبور از بحران و توسعه ایران

 •  همایش عبور از بحران و توسعه ایران

  همایش عبور از بحران و توسعه ایران

 •  همایش عبور از بحران و توسعه ایران

  همایش عبور از بحران و توسعه ایران

 •  همایش عبور از بحران و توسعه ایران

  همایش عبور از بحران و توسعه ایران

 •  همایش عبور از بحران و توسعه ایران

  همایش عبور از بحران و توسعه ایران

 •  همایش عبور از بحران و توسعه ایران

  همایش عبور از بحران و توسعه ایران

 •  همایش عبور از بحران و توسعه ایران

  همایش عبور از بحران و توسعه ایران

 •  همایش عبور از بحران و توسعه ایران

  همایش عبور از بحران و توسعه ایران

 •  همایش عبور از بحران و توسعه ایران

  همایش عبور از بحران و توسعه ایران

 •  همایش عبور از بحران و توسعه ایران

  همایش عبور از بحران و توسعه ایران

 •  همایش عبور از بحران و توسعه ایران

  همایش عبور از بحران و توسعه ایران

 •  همایش عبور از بحران و توسعه ایران

  همایش عبور از بحران و توسعه ایران

 •  همایش عبور از بحران و توسعه ایران

  همایش عبور از بحران و توسعه ایران

 •  همایش عبور از بحران و توسعه ایران

  همایش عبور از بحران و توسعه ایران

 •  همایش عبور از بحران و توسعه ایران

  همایش عبور از بحران و توسعه ایران

 •  همایش عبور از بحران و توسعه ایران

  همایش عبور از بحران و توسعه ایران

 •  همایش عبور از بحران و توسعه ایران

  همایش عبور از بحران و توسعه ایران

همایش عبور از بحران و توسعه ایران

IIPA /همایش عبور از بحران و توسعه ایران پس از مراسم افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی با حضور حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی و محمدجواد ظریف در حسینیه شماره ۲ جماران برگزار شد.

captcha