|
خبری / شناسه : 71323 / تاریخ انتشار : 1397/6/6 08:45
 •  سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس

  سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس

 •  سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس

  سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس

 •  سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس

  سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس

 •  سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس

  سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس

 •  سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس

  سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس

 •  سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس

  سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس

 •  سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس

  سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس

 •  جلسه سوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی

  جلسه سوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی

 •  جلسه سوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی

  جلسه سوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی

 •  جلسه سوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی

  جلسه سوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی

 •  جلسه سوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی

  جلسه سوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی

 •  جلسه سوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی

  جلسه سوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی

 •  جلسه سوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی

  جلسه سوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی

 •  جلسه سوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی

  جلسه سوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی

 •  جلسه سوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی

  جلسه سوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی

 •  جلسه سوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی

  جلسه سوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی

 •  جلسه سوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی

  جلسه سوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی

 •  جلسه سوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی

  جلسه سوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی

 •  جلسه سوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی

  جلسه سوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی

 •  جلسه سوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی

  جلسه سوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی

 •  جلسه سوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی

  جلسه سوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی

 •  جلسه سوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی

  جلسه سوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی

 •  جلسه سوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی

  جلسه سوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی

 •  جلسه سوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی

  جلسه سوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی

 •  جلسه سوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی

  جلسه سوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی

 •  جلسه سوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی

  جلسه سوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی

 •  جلسه سوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی

  جلسه سوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی

 •  جلسه سوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی

  جلسه سوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی

 •  جلسه سوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی

  جلسه سوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی

 •  جلسه سوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی

  جلسه سوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی

 •  جلسه سوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی

  جلسه سوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی

 •  جلسه سوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی

  جلسه سوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی

 •  جلسه سوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی

  جلسه سوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی

 •  جلسه سوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی

  جلسه سوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی

سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس

IIPA /رئیس‌جمهور برای پاسخگویی به سؤالات پنجگانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سه‌شنبه - ۶ شهریور - در صحن علنی این نهاد قانونگذاری حاضر شد. سؤال ۸۲ نماینده از رئیس‌جمهور درباره عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز، استمرار تحریم‌های بانکی، عدم اقدام شایسته دولت در خصوص کاهش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی شدید چندین ساله و افزایش شتابان نرخ ارزهای خارجی و کاهش خرید ارزش پول ملی بوده است. سؤال جمعی از نمایندگان از رئیس‌جمهور، روز دهم مرداد با ۸۰ امضا در مجلس اعلام وصول شده و در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گرفت.

captcha