|
ورزشی / شناسه : 71324 / تاریخ انتشار : 1397/6/10 15:38
 •  نمایش ادیپ افغانی

  نمایش ادیپ افغانی

 •  نمایش ادیپ افغانی

  نمایش ادیپ افغانی

 •  نمایش ادیپ افغانی

  نمایش ادیپ افغانی

 •  نمایش ادیپ افغانی

  نمایش ادیپ افغانی

 •  نمایش ادیپ افغانی

  نمایش ادیپ افغانی

 •  نمایش ادیپ افغانی

  نمایش ادیپ افغانی

 •  نمایش ادیپ افغانی

  نمایش ادیپ افغانی

 •  نمایش ادیپ افغانی

  نمایش ادیپ افغانی

 •  نمایش ادیپ افغانی

  نمایش ادیپ افغانی

 •  نمایش ادیپ افغانی

  نمایش ادیپ افغانی

 •  نمایش ادیپ افغانی

  نمایش ادیپ افغانی

 •  نمایش ادیپ افغانی

  نمایش ادیپ افغانی

نمایش ادیپ افغانی

IIPA /نمایش ادیپ افغانی به کارگردانی مجتبی جدی با بازی مجتبی پیرزاده و پریسا هاشم پور در سالن اصلی تالار مولوی به روی صحنه رفت.

captcha