|
خبری / شناسه : 71327 / تاریخ انتشار : 1397/6/12 13:44
 •  چهل و سومین نشست OANA

  چهل و سومین نشست OANA

 •  چهل و سومین نشست OANA

  چهل و سومین نشست OANA

 •  چهل و سومین نشست OANA

  چهل و سومین نشست OANA

 •  چهل و سومین نشست OANA

  چهل و سومین نشست OANA

 •  چهل و سومین نشست OANA

  چهل و سومین نشست OANA

 •  چهل و سومین نشست OANA

  چهل و سومین نشست OANA

 •  چهل و سومین نشست OANA

  چهل و سومین نشست OANA

 •  چهل و سومین نشست OANA

  چهل و سومین نشست OANA

 •  چهل و سومین نشست OANA

  چهل و سومین نشست OANA

 •  چهل و سومین نشست OANA

  چهل و سومین نشست OANA

 •  چهل و سومین نشست OANA

  چهل و سومین نشست OANA

 •  چهل و سومین نشست OANA

  چهل و سومین نشست OANA

 •  چهل و سومین نشست OANA

  چهل و سومین نشست OANA

چهل و سومین نشست OANA

IIPA / چهل و سومین نشست هیات اجرایی سازمان خبرگزاری آسیا و اقیانوسه صبح امروز در هتل اسپیناس پالاس تهران به میزبانی ایرنا برگزار شد.

captcha