|
مستند / شناسه : 71328 / تاریخ انتشار : 1397/6/12 14:10
 •  تنهایی بی پایان...

  تنهایی بی پایان...

 •  تنهایی بی پایان...

  تنهایی بی پایان...

 •  تنهایی بی پایان...

  تنهایی بی پایان...

 •  تنهایی بی پایان...

  تنهایی بی پایان...

 •  تنهایی بی پایان...

  تنهایی بی پایان...

 •  تنهایی بی پایان...

  تنهایی بی پایان...

 •  تنهایی بی پایان...

  تنهایی بی پایان...

 •  تنهایی بی پایان...

  تنهایی بی پایان...

تنهایی بی پایان...

IIPA /

در روستا های حاشیه شهر خلخال که جزو مناطق محروم کشور به حساب می آیند.  ساکنین این روستها به علت مشکلات اقتصادی و بهداشتی به ناچار به کلانشهر ها مهاجرت کنند. طبق برخی آمارهای موجود حدود ۶۰٪  مردم از محل زندگی خود مهاجرت کرده اند و جمعیت آن به حدود یک سوم سی سال پیش کاهش یافته است. روند افزایشی مهاجرت ها بیشتر در بین جوانان جویای کار است و همین علتی شده است تا بازماندگان روستا را بیشتر سالمندان تشکیل دهند.
در واقع سالمندان پدر و مادران پیر و ناتوانی هستند که علاوه بر زندگی در میان محرومیت ها و محدودیت ها، نبودن آب آشامیدنی مناسب و برق در بعضی روستاها، غم نبودن فرزندان و بی خبری از آنان را در کنار تنهایی و انزوای خویش باید به دوش بکشند. /سمیه فرضی
 
 
 
 

 

captcha