|
ورزشی / شناسه : 71329 / تاریخ انتشار : 1397/6/12 16:32
 •  نمایش رویایی شب تابستان

  نمایش رویایی شب تابستان

 •  نمایش رویایی شب تابستان

  نمایش رویایی شب تابستان

 •  نمایش رویایی شب تابستان

  نمایش رویایی شب تابستان

 •  نمایش رویایی شب تابستان

  نمایش رویایی شب تابستان

 •  نمایش رویایی شب تابستان

  نمایش رویایی شب تابستان

 •  نمایش رویایی شب تابستان

  نمایش رویایی شب تابستان

 •  نمایش رویایی شب تابستان

  نمایش رویایی شب تابستان

 •  نمایش رویایی شب تابستان

  نمایش رویایی شب تابستان

 •  نمایش رویایی شب تابستان

  نمایش رویایی شب تابستان

 •  نمایش رویایی شب تابستان

  نمایش رویایی شب تابستان

 •  نمایش رویایی شب تابستان

  نمایش رویایی شب تابستان

 •  نمایش رویایی شب تابستان

  نمایش رویایی شب تابستان

 •  نمایش رویایی شب تابستان

  نمایش رویایی شب تابستان

نمایش رویایی شب تابستان

IIPA /نمایش رویایی شب تابستان به کارگردانی مریم کاظمی از روز گذشته در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به روی صحنه رفت.

captcha