|
مستند / شناسه : 71332 / تاریخ انتشار : 1397/6/17 12:30
 •  برداشت خرما از نخلستان های خوزستان

  برداشت خرما از نخلستان های خوزستان

 •  برداشت خرما از نخلستان های خوزستان

  برداشت خرما از نخلستان های خوزستان

 •  برداشت خرما از نخلستان های خوزستان

  برداشت خرما از نخلستان های خوزستان

 •  برداشت خرما از نخلستان های خوزستان

  برداشت خرما از نخلستان های خوزستان

 •  برداشت خرما از نخلستان های خوزستان

  برداشت خرما از نخلستان های خوزستان

 •  برداشت خرما از نخلستان های خوزستان

  برداشت خرما از نخلستان های خوزستان

 •  برداشت خرما از نخلستان های خوزستان

  برداشت خرما از نخلستان های خوزستان

 •  برداشت خرما از نخلستان های خوزستان

  برداشت خرما از نخلستان های خوزستان

 •  برداشت خرما از نخلستان های خوزستان

  برداشت خرما از نخلستان های خوزستان

 •  برداشت خرما از نخلستان های خوزستان

  برداشت خرما از نخلستان های خوزستان

 •  برداشت خرما از نخلستان های خوزستان

  برداشت خرما از نخلستان های خوزستان

 •  برداشت خرما از نخلستان های خوزستان

  برداشت خرما از نخلستان های خوزستان

 •  برداشت خرما از نخلستان های خوزستان

  برداشت خرما از نخلستان های خوزستان

برداشت خرما از نخلستان های خوزستان

IIPA /کم آبی، خشکسالی ، آلودگی ناشی از آتش سوزی هورالعظیم و ریزگردها این روزها نقل سخنان مردم خونگرم خوزستان است، در سفری که به خوزستان داشتم دریافتم که نخل و خرما از سمبل های این استان بوده و با فرهنگ مردم عجین شده اند،استان خوزستان دومین تولید کننده خرما و اولین صادر کننده آن است ، فصل خرما پزان از شهریور در این استان آغاز می شود. با توجه به خشکسالی های اخیر متاسفانه بسیاری از نخلستان های جنوب استان خوزستان خشک شده اند، این روزها مردم شهرستان دار خوین خوزستان با تمام این سختی ها در حال برداشت خرما خود هستند.

captcha