|
ورزشی / شناسه : 71336 / تاریخ انتشار : 1397/6/24 15:05
 •  نمایش نقل عاشقی

  نمایش نقل عاشقی

 •  نمایش نقل عاشقی

  نمایش نقل عاشقی

 •  نمایش نقل عاشقی

  نمایش نقل عاشقی

 •  نمایش نقل عاشقی

  نمایش نقل عاشقی

 •  نمایش نقل عاشقی

  نمایش نقل عاشقی

 •  نمایش نقل عاشقی

  نمایش نقل عاشقی

 •  نمایش نقل عاشقی

  نمایش نقل عاشقی

 •  نمایش نقل عاشقی

  نمایش نقل عاشقی

نمایش نقل عاشقی

IIPA /نمایش نقل عاشقی به کارگردانی ساجد قدوسیان بابازی کامران مبشری،زهره کدخدازادهو ساجد قدوسیان در پلاتو اجرا تئاتر شهر به روی صحنه رفت .

captcha