|
خبری / شناسه : 71357 / تاریخ انتشار : 1397/7/15 11:54
 •  جلسه علنی امروز مجلس

  جلسه علنی امروز مجلس

 •  جلسه علنی امروز مجلس

  جلسه علنی امروز مجلس

 •  جلسه علنی امروز مجلس

  جلسه علنی امروز مجلس

 •  جلسه علنی امروز مجلس

  جلسه علنی امروز مجلس

 •  جلسه علنی امروز مجلس

  جلسه علنی امروز مجلس

 •  جلسه علنی امروز مجلس

  جلسه علنی امروز مجلس

 •  جلسه علنی امروز مجلس

  جلسه علنی امروز مجلس

 •  جلسه علنی امروز مجلس

  جلسه علنی امروز مجلس

 •  جلسه علنی امروز مجلس

  جلسه علنی امروز مجلس

 •  جلسه علنی امروز مجلس

  جلسه علنی امروز مجلس

 •  جلسه علنی امروز مجلس

  جلسه علنی امروز مجلس

 •  جلسه علنی امروز مجلس

  جلسه علنی امروز مجلس

 •  جلسه علنی امروز مجلس

  جلسه علنی امروز مجلس

 •  جلسه علنی امروز مجلس

  جلسه علنی امروز مجلس

 •  جلسه علنی امروز مجلس

  جلسه علنی امروز مجلس

 •  جلسه علنی امروز مجلس

  جلسه علنی امروز مجلس

 •  جلسه علنی امروز مجلس

  جلسه علنی امروز مجلس

 •  جلسه علنی امروز مجلس

  جلسه علنی امروز مجلس

جلسه علنی امروز مجلس

IIPA /نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را به دستور مورد بررسی قرار دادند که در نهایت به تصویب رسید.

captcha