|
ورزشی / شناسه : 71359 / تاریخ انتشار : 1397/7/17 15:06
 •  نمایش سیم و سرمه

  نمایش سیم و سرمه

 •  نمایش سیم و سرمه

  نمایش سیم و سرمه

 •  نمایش سیم و سرمه

  نمایش سیم و سرمه

 •  نمایش سیم و سرمه

  نمایش سیم و سرمه

 •  نمایش سیم و سرمه

  نمایش سیم و سرمه

 •  نمایش سیم و سرمه

  نمایش سیم و سرمه

 •  نمایش سیم و سرمه

  نمایش سیم و سرمه

 •  نمایش سیم و سرمه

  نمایش سیم و سرمه

 •  نمایش سیم و سرمه

  نمایش سیم و سرمه

 •  نمایش سیم و سرمه

  نمایش سیم و سرمه

 •  نمایش سیم و سرمه

  نمایش سیم و سرمه

 •  نمایش سیم و سرمه

  نمایش سیم و سرمه

 •  نمایش سیم و سرمه

  نمایش سیم و سرمه

 •  نمایش سیم و سرمه

  نمایش سیم و سرمه

نمایش سیم و سرمه

IIPA /نمایش سیم و سرمه به کارگردانی روزبه حسینی با بازی سیما شکری و میثم غنی زاده در سالن سایه تئاتر شهر به روی صحنه رفت.

captcha