|
خبری / شناسه : 71390 / تاریخ انتشار : 1397/8/22 12:03
 •  جلسه انتخاب شهردار تهران در شورای شهر

  جلسه انتخاب شهردار تهران در شورای شهر

 •  جلسه انتخاب شهردار تهران در شورای شهر

  جلسه انتخاب شهردار تهران در شورای شهر

 •  جلسه انتخاب شهردار تهران در شورای شهر

  جلسه انتخاب شهردار تهران در شورای شهر

 •  جلسه انتخاب شهردار تهران در شورای شهر

  جلسه انتخاب شهردار تهران در شورای شهر

 •  جلسه انتخاب شهردار تهران در شورای شهر

  جلسه انتخاب شهردار تهران در شورای شهر

 •  جلسه انتخاب شهردار تهران در شورای شهر

  جلسه انتخاب شهردار تهران در شورای شهر

 •  جلسه انتخاب شهردار تهران در شورای شهر

  جلسه انتخاب شهردار تهران در شورای شهر

 •  جلسه انتخاب شهردار تهران در شورای شهر

  جلسه انتخاب شهردار تهران در شورای شهر

 •  جلسه انتخاب شهردار تهران در شورای شهر

  جلسه انتخاب شهردار تهران در شورای شهر

 •  جلسه انتخاب شهردار تهران در شورای شهر

  جلسه انتخاب شهردار تهران در شورای شهر

 •  جلسه انتخاب شهردار تهران در شورای شهر

  جلسه انتخاب شهردار تهران در شورای شهر

 •  جلسه انتخاب شهردار تهران در شورای شهر

  جلسه انتخاب شهردار تهران در شورای شهر

 •  جلسه انتخاب شهردار تهران در شورای شهر

  جلسه انتخاب شهردار تهران در شورای شهر

جلسه انتخاب شهردار تهران در شورای شهر

IIPA /پیروز حناچی با 11 رای در مقابل 10 رای عباس آخوندی شهردار تهران شد.

captcha