|
خبری / شناسه : 71391 / تاریخ انتشار : 1397/8/25 19:17
 •  پویش کودکان بی کتاب

  پویش کودکان بی کتاب

 •  پویش کودکان بی کتاب

  پویش کودکان بی کتاب

 •  پویش کودکان بی کتاب

  پویش کودکان بی کتاب

 •  پویش کودکان بی کتاب

  پویش کودکان بی کتاب

 •  پویش کودکان بی کتاب

  پویش کودکان بی کتاب

 •  پویش کودکان بی کتاب

  پویش کودکان بی کتاب

 •  پویش کودکان بی کتاب

  پویش کودکان بی کتاب

 •  پویش کودکان بی کتاب

  پویش کودکان بی کتاب

 •  پویش کودکان بی کتاب

  پویش کودکان بی کتاب

 •  پویش کودکان بی کتاب

  پویش کودکان بی کتاب

 •  پویش کودکان بی کتاب

  پویش کودکان بی کتاب

پویش کودکان بی کتاب

IIPA /پویش کودکان بی‌ کتاب روز جمعه ۲۵ آبان در فروشگاه «دنیای ماه پیشونی» باغ کتاب تهران برگزار شد.این پویش با همکاری و مشارکت دنیای ماه‌پیشونی و جمعیت امام علی (ع) به مدت یک هفته، از بیست‌و‌پنجم  آبان تا یکم آذر در فروشگاه «دنیای ماه پیشونی» واقع در باغ کتاب تهران برگزار می‌گردد.

captcha