|
خبری / شناسه : 71392 / تاریخ انتشار : 1397/8/28 13:31
 •  تجمع کارگران نیشکر هفت تپه مقابل فرمانداری شوش

  تجمع کارگران نیشکر هفت تپه مقابل فرمانداری شوش

 •  تجمع کارگران نیشکر هفت تپه مقابل فرمانداری شوش

  تجمع کارگران نیشکر هفت تپه مقابل فرمانداری شوش

 •  تجمع کارگران نیشکر هفت تپه مقابل فرمانداری شوش

  تجمع کارگران نیشکر هفت تپه مقابل فرمانداری شوش

 •  تجمع کارگران نیشکر هفت تپه مقابل فرمانداری شوش

  تجمع کارگران نیشکر هفت تپه مقابل فرمانداری شوش

 •  تجمع کارگران نیشکر هفت تپه مقابل فرمانداری شوش

  تجمع کارگران نیشکر هفت تپه مقابل فرمانداری شوش

 •  تجمع کارگران نیشکر هفت تپه مقابل فرمانداری شوش

  تجمع کارگران نیشکر هفت تپه مقابل فرمانداری شوش

 •  تجمع کارگران نیشکر هفت تپه مقابل فرمانداری شوش

  تجمع کارگران نیشکر هفت تپه مقابل فرمانداری شوش

تجمع کارگران نیشکر هفت تپه مقابل فرمانداری شوش

IIPA / کارگران نیشکر هفت تپه شوش در پی اعتراض به پرداخت نشدن حقوق موقعه شان صبح امروز دوشنبه مقابل فرمانداری این شهر تجمع  صنفی برگزار کردند .

captcha