|
ورزشی / شناسه : 71394 / تاریخ انتشار : 1397/8/30 14:57
 •  محبوبیت علی دایی در شهر اردبیل

  محبوبیت علی دایی در شهر اردبیل

 •  محبوبیت علی دایی در شهر اردبیل

  محبوبیت علی دایی در شهر اردبیل

 •  محبوبیت علی دایی در شهر اردبیل

  محبوبیت علی دایی در شهر اردبیل

 •  محبوبیت علی دایی در شهر اردبیل

  محبوبیت علی دایی در شهر اردبیل

 •  محبوبیت علی دایی در شهر اردبیل

  محبوبیت علی دایی در شهر اردبیل

 •  محبوبیت علی دایی در شهر اردبیل

  محبوبیت علی دایی در شهر اردبیل

 •  محبوبیت علی دایی در شهر اردبیل

  محبوبیت علی دایی در شهر اردبیل

 •  محبوبیت علی دایی در شهر اردبیل

  محبوبیت علی دایی در شهر اردبیل

 •  محبوبیت علی دایی در شهر اردبیل

  محبوبیت علی دایی در شهر اردبیل

 •  محبوبیت علی دایی در شهر اردبیل

  محبوبیت علی دایی در شهر اردبیل

 •  محبوبیت علی دایی در شهر اردبیل

  محبوبیت علی دایی در شهر اردبیل

 •  محبوبیت علی دایی در شهر اردبیل

  محبوبیت علی دایی در شهر اردبیل

 •  محبوبیت علی دایی در شهر اردبیل

  محبوبیت علی دایی در شهر اردبیل

 •  محبوبیت علی دایی در شهر اردبیل

  محبوبیت علی دایی در شهر اردبیل

 •  محبوبیت علی دایی در شهر اردبیل

  محبوبیت علی دایی در شهر اردبیل

 •  محبوبیت علی دایی در شهر اردبیل

  محبوبیت علی دایی در شهر اردبیل

 •  محبوبیت علی دایی در شهر اردبیل

  محبوبیت علی دایی در شهر اردبیل

 •  محبوبیت علی دایی در شهر اردبیل

  محبوبیت علی دایی در شهر اردبیل

 •  محبوبیت علی دایی در شهر اردبیل

  محبوبیت علی دایی در شهر اردبیل

 •  محبوبیت علی دایی در شهر اردبیل

  محبوبیت علی دایی در شهر اردبیل

 •  محبوبیت علی دایی در شهر اردبیل

  محبوبیت علی دایی در شهر اردبیل

 •  محبوبیت علی دایی در شهر اردبیل

  محبوبیت علی دایی در شهر اردبیل

 •  محبوبیت علی دایی در شهر اردبیل

  محبوبیت علی دایی در شهر اردبیل

 •  محبوبیت علی دایی در شهر اردبیل

  محبوبیت علی دایی در شهر اردبیل

 •  محبوبیت علی دایی در شهر اردبیل

  محبوبیت علی دایی در شهر اردبیل

 •  محبوبیت علی دایی در شهر اردبیل

  محبوبیت علی دایی در شهر اردبیل

محبوبیت علی دایی در شهر اردبیل

IIPA /علی دایی برای بسیاری از مردم ایران و به خصوص همشهری‌هایش فقط یک فوتبالیست نیست. انگار نماد آرزوهایشان است. کسی که خواسته و اراده کرده و به قله ای رسیده که همیشه رویایش را داشته است. اما این تنها دلیل محبوبیت شماره 10 تیم ملی نیست. علی دایی هوای مردم را دارد. برای بچه های شهرش مدرسه ای ساخته و بارها دست کسانی را که به کمکش نیاز داشته اند گرفته است. حالا چرا باید از دیدن عکسش با پیراهن شماره 10 تیم ملی روی دیوار مغازه هایشان تعجب کنیم؟ چرا باید برایمان عجیب باشد که از او با احترام و افتخار حرف بزنند؟

  علی دایی نماد شهرش است. انگار که همیشه آن پیراهن شماره 10 تنش است و در حساس ترین دقایق بازی قشنگ ترین گل را می زند.

captcha