|
ورزشی / شناسه : 71396 / تاریخ انتشار : 1397/9/2 16:19
 •  نمایش چسب هایش

  نمایش چسب هایش

 •  نمایش چسب هایش

  نمایش چسب هایش

 •  نمایش چسب هایش

  نمایش چسب هایش

 •  نمایش چسب هایش

  نمایش چسب هایش

 •  نمایش چسب هایش

  نمایش چسب هایش

 •  نمایش چسب هایش

  نمایش چسب هایش

 •  نمایش چسب هایش

  نمایش چسب هایش

 •  نمایش چسب هایش

  نمایش چسب هایش

 •  نمایش چسب هایش

  نمایش چسب هایش

 •  نمایش چسب هایش

  نمایش چسب هایش

نمایش چسب هایش

IIPA /نمایش چسب هایش به کارگردانی محمد رضا سجادیان با بازی سینا کرمی،الهه افشاری،بهادر آذری و ناعمه علمی نژاد در تئاتر باران به روی صحنه رفت .

captcha