|
ورزشی / شناسه : 71404 / تاریخ انتشار : 1397/9/13 16:40
 •  نمایش تجزیه

  نمایش تجزیه

 •  نمایش تجزیه

  نمایش تجزیه

 •  نمایش تجزیه

  نمایش تجزیه

 •  نمایش تجزیه

  نمایش تجزیه

 •  نمایش تجزیه

  نمایش تجزیه

 •  نمایش تجزیه

  نمایش تجزیه

 •  نمایش تجزیه

  نمایش تجزیه

 •  نمایش تجزیه

  نمایش تجزیه

 •  نمایش تجزیه

  نمایش تجزیه

 •  نمایش تجزیه

  نمایش تجزیه

 •  نمایش تجزیه

  نمایش تجزیه

 •  نمایش تجزیه

  نمایش تجزیه

 •  نمایش تجزیه

  نمایش تجزیه

 •  نمایش تجزیه

  نمایش تجزیه

 •  نمایش تجزیه

  نمایش تجزیه

نمایش تجزیه

IIPA /نمایش تجزیه به کارگردانی مرتضی جلیلی دوست با بازی عرفانامین،مصطفی امیری،صبا نجاتی،کمال کلانتر،عماد درویشی،اسماعیل کمالی دهقان،المیرا آشفته،آرش رفیعی و نفیسه زارع در سالن اصلی تالار مولوی به روی صحنه رفت. 

captcha