|
ورزشی / شناسه : 71405 / تاریخ انتشار : 1397/9/13 18:43
 •  دیدار پرسپولیس و ذوب آهن اصفهان

  دیدار پرسپولیس و ذوب آهن اصفهان

 •  دیدار پرسپولیس و ذوب آهن اصفهان

  دیدار پرسپولیس و ذوب آهن اصفهان

 •  دیدار پرسپولیس و ذوب آهن اصفهان

  دیدار پرسپولیس و ذوب آهن اصفهان

 •  دیدار پرسپولیس و ذوب آهن اصفهان

  دیدار پرسپولیس و ذوب آهن اصفهان

 •  دیدار پرسپولیس و ذوب آهن اصفهان

  دیدار پرسپولیس و ذوب آهن اصفهان

 •  دیدار پرسپولیس و ذوب آهن اصفهان

  دیدار پرسپولیس و ذوب آهن اصفهان

 •  دیدار پرسپولیس و ذوب آهن اصفهان

  دیدار پرسپولیس و ذوب آهن اصفهان

 •  دیدار پرسپولیس و ذوب آهن اصفهان

  دیدار پرسپولیس و ذوب آهن اصفهان

 •  دیدار پرسپولیس و ذوب آهن اصفهان

  دیدار پرسپولیس و ذوب آهن اصفهان

 •  دیدار پرسپولیس و ذوب آهن اصفهان

  دیدار پرسپولیس و ذوب آهن اصفهان

 •  دیدار پرسپولیس و ذوب آهن اصفهان

  دیدار پرسپولیس و ذوب آهن اصفهان

 •  دیدار پرسپولیس و ذوب آهن اصفهان

  دیدار پرسپولیس و ذوب آهن اصفهان

 •  دیدار پرسپولیس و ذوب آهن اصفهان

  دیدار پرسپولیس و ذوب آهن اصفهان

 •  دیدار پرسپولیس و ذوب آهن اصفهان

  دیدار پرسپولیس و ذوب آهن اصفهان

دیدار پرسپولیس و ذوب آهن اصفهان

IIPA /دیدار دو تیم پرسپولیس و ذوب آهن اصفهان معوقه از هفته یازدهم لیگ برتر در ورزشگاه آزادی آغاز و با نتیجه یک بر صفر به سود تیم پرسپولیس به پایان رسید

captcha