|
ورزشی / شناسه : 71407 / تاریخ انتشار : 1397/9/14 14:16
 •  احمد رضا دالوند در بیمارستان

  احمد رضا دالوند در بیمارستان

 •  احمد رضا دالوند در بیمارستان

  احمد رضا دالوند در بیمارستان

 •  احمد رضا دالوند در بیمارستان

  احمد رضا دالوند در بیمارستان

احمد رضا دالوند در بیمارستان

IIPA /احمد رضا دالوند روزنامه نگار و منتقد هنری،  و طراح گرافیک مطبوعات  این روزها در بیمارستان سینا تهران به علت بیماری دیابت بستری است . 

captcha