|
ورزشی / شناسه : 71411 / تاریخ انتشار : 1397/9/19 15:24
 •  نمایش خانه برنارد آلبا

  نمایش خانه برنارد آلبا

 •  نمایش خانه برنارد آلبا

  نمایش خانه برنارد آلبا

 •  نمایش خانه برنارد آلبا

  نمایش خانه برنارد آلبا

 •  نمایش خانه برنارد آلبا

  نمایش خانه برنارد آلبا

 •  نمایش خانه برنارد آلبا

  نمایش خانه برنارد آلبا

 •  نمایش خانه برنارد آلبا

  نمایش خانه برنارد آلبا

 •  نمایش خانه برنارد آلبا

  نمایش خانه برنارد آلبا

 •  نمایش خانه برنارد آلبا

  نمایش خانه برنارد آلبا

 •  نمایش خانه برنارد آلبا

  نمایش خانه برنارد آلبا

 •  نمایش خانه برنارد آلبا

  نمایش خانه برنارد آلبا

 •  نمایش خانه برنارد آلبا

  نمایش خانه برنارد آلبا

 •  نمایش خانه برنارد آلبا

  نمایش خانه برنارد آلبا

 •  نمایش خانه برنارد آلبا

  نمایش خانه برنارد آلبا

 •  نمایش خانه برنارد آلبا

  نمایش خانه برنارد آلبا

 •  نمایش خانه برنارد آلبا

  نمایش خانه برنارد آلبا

نمایش خانه برنارد آلبا

IIPA /نمایش خانه برنارد آلبا به کارگردانی علی رفیعی با باز رویا تیموریان ،مریم سعادت، مائده طهماسبی،پریسا صبوری نژاد،نسرین درخشان،ریحانه سلامت،یلدا عباسی،سارا رسول زاده،مصطفی ساسانی،مرضیه بدرقه،ساناز روشن،فرزانه زینتی،ساناز نجفی،ستاره بذر افشان و زهره رمضانی در تالار وحدت به روی صحنه رفت .

captcha