|
خبری / شناسه : 71419 / تاریخ انتشار : 1397/9/26 16:49
 •  سمینار صلح و ثبات در غرب اسیا

  سمینار صلح و ثبات در غرب اسیا

 •  سمینار صلح و ثبات در غرب اسیا

  سمینار صلح و ثبات در غرب اسیا

 •  سمینار صلح و ثبات در غرب اسیا

  سمینار صلح و ثبات در غرب اسیا

 •  سمینار صلح و ثبات در غرب اسیا

  سمینار صلح و ثبات در غرب اسیا

 •  سمینار صلح و ثبات در غرب اسیا

  سمینار صلح و ثبات در غرب اسیا

 •  سمینار صلح و ثبات در غرب اسیا

  سمینار صلح و ثبات در غرب اسیا

 •  سمینار صلح و ثبات در غرب اسیا

  سمینار صلح و ثبات در غرب اسیا

 •  سمینار صلح و ثبات در غرب اسیا

  سمینار صلح و ثبات در غرب اسیا

 •  سمینار صلح و ثبات در غرب اسیا

  سمینار صلح و ثبات در غرب اسیا

 •  سمینار صلح و ثبات در غرب اسیا

  سمینار صلح و ثبات در غرب اسیا

سمینار صلح و ثبات در غرب اسیا

IIPA /در آستانه سومین کنفرانس امنیتی تهران سمینار  صلح و ثبات در غرب اسیا با حضور کمال خرازی و حسام الدین آشنا برگزار شد.

captcha