|
ورزشی / شناسه : 71423 / تاریخ انتشار : 1397/10/1 17:34
 •  نمایش هار

  نمایش هار

 •  نمایش هار

  نمایش هار

 •  نمایش هار

  نمایش هار

 •  نمایش هار

  نمایش هار

 •  نمایش هار

  نمایش هار

 •  نمایش هار

  نمایش هار

 •  نمایش هار

  نمایش هار

 •  نمایش هار

  نمایش هار

 •  نمایش هار

  نمایش هار

 •  نمایش هار

  نمایش هار

 •  نمایش هار

  نمایش هار

 •  نمایش هار

  نمایش هار

 •  نمایش هار

  نمایش هار

نمایش هار

IIPA /نمایش هار به کارگردانی امیر حسین پوریانی فر در سالن اصلی تالار مولوی به روی صحنه رفت.

captcha