|
مستند / شناسه : 71433 / تاریخ انتشار : 1397/10/12 13:53
 •  روستای ما خونیک

  روستای ما خونیک

 •  روستای ما خونیک

  روستای ما خونیک

 •  روستای ما خونیک

  روستای ما خونیک

 •  روستای ما خونیک

  روستای ما خونیک

 •  روستای ما خونیک

  روستای ما خونیک

 •  روستای ما خونیک

  روستای ما خونیک

 •  روستای ما خونیک

  روستای ما خونیک

 •  روستای ما خونیک

  روستای ما خونیک

 •  روستای ما خونیک

  روستای ما خونیک

 •  روستای ما خونیک

  روستای ما خونیک

 •  روستای ما خونیک

  روستای ما خونیک

 •  روستای ما خونیک

  روستای ما خونیک

 •  روستای ما خونیک

  روستای ما خونیک

 •  روستای ما خونیک

  روستای ما خونیک

 •  روستای ما خونیک

  روستای ما خونیک

روستای ما خونیک

IIPA / وقتی قصه ها تبدیل به واقعیت میشود ،ولی این واقعیت را بهتر است ببینیم ، حکایت روستای  شگفت انگیز ماخونیک در خراسان جنوبی است. جایی که  کمتر از یک ساعت با مرز افغانستان فاصله دارد. معروف است به شهر "لی لی پوت ها " و به عنوان یکی از هفت روستای حیرت انگیز دنیا ازآن نام برده شده است. چرا که میگوند مردم انجا کوتاه قامتند . آیا این همه واقعیت است و  تغییرات  ژنتیکی  نمیتواند باعث این شود ولی  من نسلی جدیدی که من در انجا دیدیم کاملا متفاوت بود. معماری این روستا  مثل خیلی از روستاهای دیگر ایران شبیه یک  کانسپت هنری است که توسط  خود مردم بر اساس اقلیم آب وهوایی آنجا خلق شده است  . اگراز یک بلندی  به ماخونیک نگاه کنید  کوچه های باریک تو درتو چشم بیننده رامی چرخاند . این روستا با تمام محرومیتش  حیرت انگیزاست نه به خاطر قصه های لی لی پوت ها بلکه به خاطرمعماری  و خونگرمی مردمانش .

 

captcha