|
ورزشی / شناسه : 71435 / تاریخ انتشار : 1397/10/14 15:35
 •  نمایش خفتگان و مردگان

  نمایش خفتگان و مردگان

 •  نمایش خفتگان و مردگان

  نمایش خفتگان و مردگان

 •  نمایش خفتگان و مردگان

  نمایش خفتگان و مردگان

 •  نمایش خفتگان و مردگان

  نمایش خفتگان و مردگان

 •  نمایش خفتگان و مردگان

  نمایش خفتگان و مردگان

 •  نمایش خفتگان و مردگان

  نمایش خفتگان و مردگان

 •  نمایش خفتگان و مردگان

  نمایش خفتگان و مردگان

 •  نمایش خفتگان و مردگان

  نمایش خفتگان و مردگان

 •  نمایش خفتگان و مردگان

  نمایش خفتگان و مردگان

 •  نمایش خفتگان و مردگان

  نمایش خفتگان و مردگان

 •  نمایش خفتگان و مردگان

  نمایش خفتگان و مردگان

 •  نمایش خفتگان و مردگان

  نمایش خفتگان و مردگان

 •  نمایش خفتگان و مردگان

  نمایش خفتگان و مردگان

نمایش خفتگان و مردگان

IIPA /نمایش خفتگان و مردگان به کارگردانی تبسم شاه پوری با بازی آرمان خوزستانی،شکیلا شرافتمند،مهدی توکلینیا و محمد امین افشار در سالن شماره دو عمارت نوفل لوشاتو به روی صحنه رفت.

captcha