|
مستند / شناسه : 71441 / تاریخ انتشار : 1397/10/22 18:02
 •  مردینه

  مردینه

 •  مردینه

  مردینه

 •  مردینه

  مردینه

 •  مردینه

  مردینه

 •  مردینه

  مردینه

 •  مردینه

  مردینه

 •  مردینه

  مردینه

 •  مردینه

  مردینه

 •  مردینه

  مردینه

 •  مردینه

  مردینه

 •  مردینه

  مردینه

مردینه

IIPA /"مردینه" عنوانی است که پسران را در منطقه سربیشه استان خراسان جنوبی به آن می خواننداما  این عنوان باعث شده است که نگاه مردانه تر و جنسیتی  تری نسبت آنها  وجود داشته باشد .در بعضی از مناطق محروم خرسان جنوبی مردها در واقع تمامیت طلبی ویژه ای دارند و خیلی از زنان در آنجا با مشکلاتی شخصی مواجه شده اند.

captcha