|
مستند / شناسه : 71444 / تاریخ انتشار : 1397/10/29 14:42
 •  رویایی خاموش

  رویایی خاموش

 •  رویایی خاموش

  رویایی خاموش

 •  رویایی خاموش

  رویایی خاموش

 •  رویایی خاموش

  رویایی خاموش

 •  رویایی خاموش

  رویایی خاموش

 •  رویایی خاموش

  رویایی خاموش

 •  رویایی خاموش

  رویایی خاموش

 •  رویایی خاموش

  رویایی خاموش

 •  رویایی خاموش

  رویایی خاموش

 •  رویایی خاموش

  رویایی خاموش

 •  رویایی خاموش

  رویایی خاموش

 •  رویایی خاموش

  رویایی خاموش

 •  رویایی خاموش

  رویایی خاموش

 •  رویایی خاموش

  رویایی خاموش

 •  رویایی خاموش

  رویایی خاموش

رویایی خاموش

IIPA /مریم دختر سیزده ساله است که در خراسان جنوبی زندگی  می کند و از  زمانی که در رحم مادرش بود به علت اعتیاد مادرش معتاد شد و اعتیاد همراه همیشگی او بوده است. بر اثر خوراندن مدوام تریاک بدن او بسیار ضعیف شده و گاه دچار تشنج می‌شود. دو سالی هست که بعلت نداشتن تمرکز وهزینه تحصیل به مدرسه نمی رود . بازگرداندن امید به کسانی که احساس می‌کنند به آخر خط رسیده اند اگر چه کمی سخت و دوراز ذهن است اما ناممکن نیست. انسانی که غرق شود قطعا می‌میرد چه در رویا و چه در دریا.روزگار دختر سیزده ساله ای که با پدر  و مادر معتادش زندگی می کند و خود نیز از این بیماری رنج میبرد بسیار سخت میگزرد. /فرهاد صفری 

captcha